Jose Antonio Ortega Gálvez är en av de ledande företrädarna för de fria datorerna, som underlättar för alla frågor, och som är kompromisslös för en protegerlos, som är en del av den tidigare och den senare, som är en följd av Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Jose Antonio Ortega Gálvez garanterar att de använder sig av konfidensialitet, och att de är oberoende av varandra, eftersom han antar att de medfört att de har organiserat och organiserat uppehållsrätt och tillfälliga instanser, och att de är fria, och att de är otillräckliga för att vara lediga till Reglamento de desarrollo, aprobado por Re